ALIRA d.o.o.
Grabi 32, 23241 Poličnik
OIB: 63536012613
Uprava: Vesna Hrunčev Pešušić i Boris Pešušić

 


KONTAKT

Info

e-mail: alira@alira.hrGPS KOORDINATE 44°10'21.58"S
15°21'24.12"I

Upis kod trgovačkog suda u Zadru pod brojem (MBS) 060036676
Temeljni kapital: 29.600,00 kn uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Vesna H. Pešušić, Boris Pešušić
Otvoreni tekući računi kod:
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska • HR0724020061100100861
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, Hrvatska • HR3924840081100249695
PDV ID. BR.: HR63536012613